Despre noi

 

 

Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” 
Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul anual 2013
Proiect: ”Servicii integrate de asistență juridică și socială pentru cetățenii din state terțe”

Contract nr. ref.: IF/11.01- 02.02/2013
Beneficiar: Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM (ADO SAH ROM) 

 
 
 
 
Proiectul  ”Servicii integrate de asistenţă juridică şi socială pentru cetăţenii din state terţe”, faza a III-a (2014-2015)

 

În perioada 1 august 2013 – 30 iunie 2014, Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM, Centrul de Resurse Civice, Fundația pentru Tineri și Femei și Asociația pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor vă oferă următoarele servicii gratuite:

  • cursuri de limba română şi de acomodare culturală, cu lectori care vorbesc limba chineză, turcă sau arabă
  • informare și asistență juridică pentru recunoaşterea diplomelor de studii sau de calificare
  • informare şi asistenţă socială şi juridică (obţinerea/prelungirea documentelor de şedere, acces la servicii medicale, educaţie, locuire, etc.)
  • asistenţă financiară pentru persoanele aflate în situație de vulnerabilitate
  • informare, asistență și consiliere pentru obținerea dreptului de ședere pe termen lung și a cetățeniei române

Ne adresăm cetăţenilor străini din state terţe (non-UE), precum şi membrilor de familie ai cetăţenilor străini, care nu au cetăţenie română. Serviciile sunt oferite în Bucureşti, Constanţa, Suceava și Iași și, la cerere, şi în alte oraşe din România.

 

 

 www.formigrants.ro

Serviciile sunt disponibile în:

 

Bucureşti

ADO SAH ROM
Str. Ion Maiorescu nr. 11, bl. 50, ap. 5, parter, sector 2, cod 021243, tel.: 0721560559, 0752576697, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.adosahrom.ro

Constanţa

Centrul pentru Resurse Civice (CRC)
Str. George Enescu nr. 18, etaj 1, cod 900692, tel.: 0742738836, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.resursecivice.ro

Suceava

Asociaţia pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor (ADRA)
Str. Universitaţii nr. 48, Camera 6, tel.: 0745469459, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,www.adramediere.ro

Iaşi

Fundaţia pentru Tineri şi Femei (FTF)
Sos. Păcurari nr. 37, cladirea de birouri SOLOMON'S (langa Palas - Auchan), Iaşi, cod 700545, tel: 0232260154,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,www.ftf.ro

 

 

 

 


 

 

 

Misiunea ADRA  este de a propune si dezvolta modele de securitate comunitara, sisteme si protocoale de colaborare multi-institutionala si servicii la cele mai inalte standarde in vederea solutionarii conflictelor.

 

Grupurile tinta ale Asociatiei pentru Rezolvarea Alternativa a Disputelor sunt:

- autoritatile locale, inclusiv serviciile publice  subordonate/descentralizate si conducatorii acestora;

- sectorul de afaceri;

- finantatorii;

- sectorul asociativ;

- mass media

- resortisantii tarilor terte;

- refugiati, solicitanti de azil, persoane vulnerabile.

 

Activitatile si serviciile Asociatiei pentru Rezolvarea Alternativa a Disputelor sunt in urmatoarele domenii:

 

- servicii de consiliere in vederea returnarii voluntare la Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Radauti in cadrul proiectului „Sprijinirea programelor de Returnare Voluntara Asistata si Reintegrare (RVAR) in Romania” – din noiembrie 2012.

- cursuri vocationale pentru resortisantii tarilor terte;

- facilitarea accesului RTT la servicii medicale;

- asigurarea asistentei medicale si psihologice si a altor masuri de reabilitare pentru RTT cu nevoi speciale;

- informare si consiliere pentru RTT;

- asigurarea de asistenta specifica pentru RTT cu nevoi speciale;

- cursuri de orientare culturala pentru RTT;

- organizarea de sesiuni de spargere a barierelor culturale in comunitatile multietnice;

- informare si asistenta juridica pentru RTT in vederea recunoasterii si echivalrii diplomelor de studii/de calificare;

- informare si asistenta juridica, sociala si financiara in vederea accesarii serviciilor medicale pentru RTT;

- conferinte cu actorii relevanti in domeniul integrarii RTT in 11 locatii din Romania.